Algemene voorwaarden voor de weggeefactie

Algemene voorwaarden voor Pott'd's Giveaway-wedstrijd vanaf 20.10.2023

 1. Geschiktheid: De weggeefwedstrijd staat open voor deelnemers die aan de volgende criteria voldoen:
  • Woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Duitsland
  • 18 jaar of ouder zijn
  • Zijn geen werknemers van Pott'd of hun dochterondernemingen, noch leden van hun directe families of huishoudens.
 2. Deelname: Om deel te nemen moeten deelnemers de instructies volgen die staan ​​beschreven in de wedstrijdpost op [URL]. Toelatingseisen kunnen het indienen van het formulier met voornaam en e-mailadres omvatten. Inzendingen die na de deadline worden ingediend, worden gediskwalificeerd.
 3. Duur: De weggeefwedstrijd begint op 20.10.2023 en eindigt op [Einddatum] om [Tijd] [Tijdzone]. Alleen inzendingen die vóór de deadline zijn ingediend, worden in aanmerking genomen. De Organisator heeft het recht om de Einddatum op elk moment te wijzigen.
 4. Prijs: Elke winnaar ontvangt één Pott'd Pottery-pakket. De prijs, zoals gedefinieerd in de voorwaarden, is niet overdraagbaar en er zijn geen contante alternatieven voor. Pott'd behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een product of dienst van gelijke waarde.
 5. Winnaarselectie: De 5 winnaars worden vóór de deadline willekeurig geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen. Alle winnaars worden binnen 14 dagen na de deadline per e-mail op de hoogte gebracht. Als de winnaar niet binnen 14 uur reageert, wordt er een andere winnaar geselecteerd.
 6. Aansprakelijkheid: Pott'd is niet verantwoordelijk voor enig letsel, verlies of schade aan deelnemers of hun eigendommen in verband met hun deelname aan de weggeefwedstrijd. Deelnemers gaan ermee akkoord Pott'd en hun dochterondernemingen te vrijwaren en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade die voortvloeit uit deelname aan de weggeefwedstrijd of acceptatie, gebruik of misbruik van de prijs.
 7. Toepasselijk recht: De weggeefwedstrijd en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk.
 8. Geschillenbeslechting: Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de weggeefwedstrijd of deze algemene voorwaarden zal worden beslecht in de rechtbank die geschikt is voor de locatie van de Organisator.
 9. Wijziging: Pott'd behoudt zich het recht voor om de weggeefwedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Pott'd behoudt zich tevens het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Door deel te nemen aan de weggeefwedstrijd gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden, zoals gedefinieerd door Pott'd.

Laatste update: 25.10.2023